Ometre fins al contingut.

PPI Mailing Lists Service

Documentació del subscriptor, moderador i propietari

En aquesta documentació pots trobar:

Si voleu realitzar una tasca particular, feu una ullada a la llista de totes les característiques disponibles en la gestió de la llista de correu del Sympa.
Si teniu cap problema, aneu a les PMF de l'usuari o a les PMF de l'administrador.

Part superior de la pàgina